My vietnamese Food Restaurant

  • K39 Close KABUKI
  • 10:00-21:00
  • myvietnamese@yahoo.com
  • www.myvietnamesefood.com

MAP

Recommend

  • Shazube
  • Yuu Dai Premium Yakiniku
  • Cafe' Kantary
  • Somtum Udon
  • Tasty bar & restaurant