ศูนย์คุมองเชียงใหม่ กาดฝรั่ง

ระบบการเรียนเสริมหลักสูตรที่แพร่หลายที่สุดในโลก
จากความรักของพ่อคนหนึ่งที่มีต่อลูกชาย ทำให้ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ.1954 คุณโทรุ คุมอง คุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประเทศญี่ปุ่น ได้คิดแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นด้วยตนเอง เพื่อให้ลูกชายที่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถพัฒนาทักษะในการคำนวณได้อย่างแข็งแกร่ง ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา หลักปรัชญาของคุณโทรุยังคงได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง และได้ช่วยพัฒนาความสามารถให้กับนักเรียนกว่า 4 ล้านคนในปัจจุบัน เพื่อให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายและความฝันที่คุมอง เราเชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กๆ ทุกคน เด็กๆ สามารถเรียนก้าวหน้าได้โดยไม่จำกัดอยู่ที่อายุหรือชั้นเรียนในโรงเรียน แต่ละครั้งที่เด็กๆ เผชิญกับความท้าทายที่พวกเขาไม่เคยพบมาก่อน ความสามารถของพวกเขาก็จะได้รับการพัฒนาให้ไปยังจุดสูงสุดได้ด้วยประสบการณ์แห่งความสำเร็จ วิชาที่เปิดสอนในประเทศไทย ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาการอ่านภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่)

  • Tue 15.30 – 19.30 Thu 15.30 – 19.30 /Sat 9.30 – 17.30 (พักเที่ยง)
  • 061-2845901
  • kumon kadfarang@gmail.com
  • th.kumonglobal.com

MAP

ร้านแนะนำ

  • เคเอฟอะคาแดมี่
  • โรงเรียนรัสเซียบัลเลต์
  • โรงเรียนพัฒนาศักยภาพเด็กด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์