Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9

กาดฝรั่ง วิลเลจ (Kad Farang Village) โฉมใหม่ เป็นโครงการ Boutique Lifestyle Mall สมบูรณ์แบบแห่งใหม่บนถนนเชียงใหม่-หางดง เป็นแหล่งนัดพบแห่งใหม่ และเป็นมิตรกับเพื่อนบ้าน ประกอบไปด้วยร้านค้าที่ตอบสนองความต้องการของครอบครัวรุ่นใหม่ คนในชุมชน ครอบครัวชาวต่างชาติ นักเรียน นักศึกษา

ตั้งอยู่บนทำเลที่โดดเด่นและมีศักยภาพสูงสุด รายล้อมด้วยแหล่งชุมชน โครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ รวมทั้งครอบครัวชาวต่างชาติอาศัยอยู่กว่า 7,500 ครอบครัว, ใกล้สถาบันการศึกษา และยังเป็นเส้นทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ มีที่จอดรถสะดวกสบาย โครงการถูกออกแบบให้มีพื้นที่ร่มรื่นสีเขียวมากเป็นพิเศษ สถาปัตยกรรมเน้นการผสมผสานระหว่างโมเดิร์นและล้านนา อย่างลงตัว

กาดฝรั่ง วิลเลจ ประกอบไปด้วยซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ร้านอาหาร Take home สถาบันการศึกษา สินค้าแฟชั่น ธนาคารและบริการต่างๆมากมายอย่างครบครัน